Kontakt Royal-Service  
     
Navn:  
E-mail  
Besked:  
   
 
   
  Royal-Service
Info@Royal-Service.dk
Arresø Alle 15
3300 Frederiksværk
Tel.  48 76 32 76

Kontakt  |  Kort  |  Grundlag   |  HistorieAnsvarlighed   |  Teamet


   
Se billeder fra vor tænketank.
     
Links:    
    Royal-Service
Info@Royal-Service.dk
Arresø Alle 15
3300 Frederiksværk
Tel.  48 76 32 76
Rejseplanen
   
Kraks ruteplan

Kontakt  |  Kort  |  Grundlag   |  HistorieAnsvarlighed   |  Teamet


   
Virksomhedsgrundlag

Vore produkter
Tillid, accept, fordybelse og organisationsforståelse - bevidsthed.

Metoden i vort arbejde
Vi har stor respekt for uvidenhed og arbejder ud fra, at den betyder mere i vort liv end viden. Bevidsthedsforskning både omkring og i enkeltpersoner og organisationer er central. Vi udbyder mange produkter, som har forskellig fremtoning/form og som derfor kan benyttes af mennesker i mange forskellige livssituationer.

Resultatet af vort arbejde
Ved accept frigøres den energi, der er bunden i disrespekt. Udviklingen hen imod at være bevidst om sig selv og den organisation, man er en del af, åbner for livsenergien/kreativiteten.

Eftertanke
I forbindelse med udgivelsen af Dråben skrev jeg til skaberen af en af vor tids største internationale koncerner, som jeg kendte for 30 år siden og han svarede mig 19. oktober 1999:

’Når det gælder organisationsspørgsmål så henvender du dig til den helt forkerte person. Det er alment kendt i vor organisation, at jeg er en organisatorisk katastrofe, som hverken kan organisere mig selv eller noget som helst andet.’

Hvad var hans virksomhedsgrundlag?

Kontakt  |  Kort  |  Grundlag   |  HistorieAnsvarlighed   |  Teamet


   
Historie

Kongens-Tjeneste SE. nr. 12 52 23 71

Kongens-Tjeneste blev etableret i 1988, som en servicevirksomhed, der udviklede sig til ud over undervisning og forskning, at passe 15 ejendomme med ejendomsservice – trappevask, gårdfejning m.v.

Det centrale for ejendomsservicen var at lade alle medarbejdere være selvledende. Alle bestemte således egne arbejdsvilkår, løn, ferier, fridage m.v. – Det gik rigtig godt, alle var glade – kunderne mødte glade og interesserede folk, der kom for at gøre noget og som ville deres arbejde. Arbejdet var ikke en funktion til at få løn - den kommer naturligt gennem arbejde - de ville forstå og være der sammen med dem, der boede i ejendommene.

Leverandørerne ’ Kalk & mørtel’ , ’Industri Supply’ m.v. udleverede de varer, de ansatte ønskede uden rekvisition – tillid og bevidsthed om produktet – service – var centralt.

At passe ejendommene var metoden.

Vi fandt andre metoder.

I 1996 besluttedes det at prioritere undervisning og forskning, hvorfor ejendomsservicevirksomheden langsomt aftrappedes. Mange gange sagde folk, da vi meddelte at vi ikke ville mere : I har aldrig været nogle helt almindelige viceværter, vi vil savne jer. Vi var ikke en funktion - det var lykkedes. Den sidste ejendom afgav firmaet i 1998.


Royal-Service.dk
Kom til verden i 1998. Firmaet blev født ud af internationaliseringen.

Kongens -Tjeneste blev født på Kongensvej, og da den så blev stor og kom ud i verden, så kunne den ikke finde på andet end at være Royal-Service. Nettet strammede ikke, ….

I Irland blev Aaager oversat til Brookfield, hvad kan det føre til? Hennings storebroder kaldte ham også sådan, da de var børn, og det gør han stadigvæk.

Sådan gik det bare …

Kontakt  |  Kort  |  Grundlag   |  HistorieAnsvarlighed   |  Teamet


   

Ansvar / Ansvarlighed
Vi arbejder ud fra de internationale standarder for management og rådgivning:

  • Fortrolighed omkring information
  • Realistiske forventninger omkring udviklingsmuligheder
  • At bevæge sig i områder, som er håndterbare for/af alle parter
  • Løbende konferering med involverede parter om indhold
  • Økonomisk uafhængighed, uvildighed, uafhængighed
  • Kvalitetssikre og kontrollere overensstemmelse imellem forventede og opnåede resultater

men hvem kan tage ansvaret for andre, eller fra andre - det være sig organisationer eller enkeltpersoner, som er myndige ?

Der er mange der tilbyder sig, som på andres vegne mener noget om, hvad der er godt for andre. Den viden har vi ikke, og kan således ikke tage ansvaret for andre, det være sig organisationer eller myndige enkeltpersoner.

Vi mener, at den enkelte er den eneste, der kan påtage sig ansvaret for sig selv.

Vi påtager os således kun ansvar for ting, dyr og umyndige i den udstrækning, vi samarbejder med disse. Alle andre må selv påtage sig ansvar for sig selv, uanset forventninger eller lovgivning om at måtte kunne fralægge sig ansvaret

Vi har omformet et computerfirmas forbehold og gjort det til vores:

Dette produkt leveres "som det er og forefindes" alene og der gives ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, og slet ikke garanti specifikt på at produktet fungerer uden fejl eller uden problemer.

Alle andre garantier og betingelser, det være sig udtrykkelige, underforståede eller yderligere garantier, fraskrives hermed helt uden begrænsning ligesom alle garantier for egnethed eller egnethed til bestemt formål, eller at det kan være hensigtsmæssigt, samt om der i dette forbehold skulle være fejl, så påtager vi os ikke dette ansvar. Vi forpligtiger os altså ikke til at rette fejl uanset om de kan rettes eller ej.

Ved at benytte vort produkt, accepterer du at påtage dig al risiko i forbindelse med dets brug, herunder deltagelse i det tilbudte. Vi kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte, specielle, indirekte eller tilfældige skader eller følgeskader herunder og ikke begrænset til tab af honoraer, overskud, tid, opsparing, eller udgifter af enhver art, og dette uanset hvordan tabet måtte være opstået, eller hvordan teoridannelsen er omkring ansvar.

Derfor bør vort produkt ikke benyttes, som et egentligt produkt.


Med andre ord - vi mener kun det er muligt at arbejde sammen med ansvarlige mennesker, der

1) kan sige ja og mene det og
2) der ligesom os umiddelbart kan respektere et nej.

Skriv til os om din mening om ansvar; måske siger grundlovens § 13 dig noget - -

Info@Royal-Service.dk

Kontakt  |  Kort  |  Grundlag   |  HistorieAnsvarlighed   |  Teamet


   
Royal-Service teamet    
     
     

  Henning Aaager
Enzym

Henning@Aaager.dk
Kongensvej 20
2000 Frederiksberg
Tel.  38 34 16 34


Hvad er en Aaager?

Henning´s CV
     
     
     

  Eva Larsen
Guide

Eva@Royal-Service.dk
Kongensvej 20
2000 Frederiksberg

Tel. 38 34 04 34

Eva´s  CV

     
     
     

  Arne Casper
Ceremonimester

Arne@Royal-Service.dk
Bryggervangen 70, 4.tv.
2100 København Ø
Telefon: 21 40 84 87Arne´s  CV
     
     
     

  Hanne Fabricius
Cand. psyk.

E-mail: 
Fabricius@Royal-Service.dk

Hannes CV

Se Hanne´s Hjemmeside

     
     
     

  Lisa Christoffersen
Stud. merc.

Lisa@Royal-Service.dk
Præsteøgade 10 3.th
2100København Ø
Telefon: 35 43 02 03

Hvad er Lisa´s hobby ?

Lisa´s CV

     
     
     

  Ludvikas Puknaitis
Sekretær, juridisk vejleder

Ludvikas@Royal-Service.dk
Juridisk rådgivning
Telefon: 38 87 88 69

Mere om Ludvikas

     
 

Kontakt   |  Kort  |   Grundlag  |  HistorieAnsvarlighed  |  Teamet