hanneani.gifPsykolog Praksis

Hanne Fabricius
Cand. Psyk.  

e-mail:
 Fabricius@Royal-Service.dk
 

Overenskomst med Sygesikringen    -   -   -

 

hanneslogo.gif (7880 bytes)

  Muligheder:

1. akut krisehjælp via henvisning fra egen læge:

-
røveri-, volds-, og incestofre
- trafik- og ulykkesofre
- personer ramt af invaliderende sygdom
- pårørende til personer ramt af psykisk sygdom -pårørende ved dødsfald
- selvmordsforsøg
- provokeret abort

 
2. herudover kan udgangspunktet være:
-
samlivsproblemer/skilsmisse
- tab af arbejde
- angst og depressioner
- spiseforstyrrelser
- alkoholproblemer og andre afhængigheder
- identitetsproblemer - manglende selvværd/selvtillid
- psykisk arbejdsmiljø 
- seksualitet - livsenergi
- problemer med at finde mening med livet


 

Hanne Fabricius,  psykolog fra 1976 
Arbejdet i egen praksis siden 1990 med enkeltpersoner, par og grupper. 

Undervisnings- og kursusvirksomhed med udgangspunkt i:

"
Trivsel og sundhed i hverdagen" -                  pas godt på dig selv

                med bl.a. følgende emner :

Stress håndtering: Meningen med stress, herunder  afspændingsteknikker -
   se mine overheads fra 1. dagen:  

Lær at blive fri: slip uro,angst og begrænsninger, og   mmærk livsglæde.

Lad kærligheden blomstre i dit liv.


Psykisk velvære
Oplevelsen af psykisk velvære og følelsen af mening i vort liv forudsætter, at vi kender og værdsætter vore egen ressourcer, kvaliteter og værdier, og at vi lever i overensstemmelse med dem.

Livsforhold og selvværd
Pludselig opståede kritiske livs-situationer eller længerevarende, uhensigtsmæssige livs-forhold kan undergrave vor selvtillid og give os en fejlagtig oplevelse af os selv, og af hvad vi kan og vil.

Psykisk ubalance
Psykisk ubalance kan vi opleve som f.eks. rastløshed, uro, stress, vrede, angst, tristhed, meningsløshed og følelsen af afvisning og fiasko.

Genopretning af psykisk balance
Hvad enten en person søger hjælp i en pludselig opstået. kritisk situation, eller der er tale om en gradvis opstået psykisk ubalance, søger jeg at hjælpe personen til at se og erkende de ressourcer, kvaliteter og værdier, hvormed personen kan hjælpe sig selv.

Du kan lære at...

forbedre dine evner til at kommunikere

slippe uro, angst og begrænsninger

ændre vaner omkring mad, alkohol, tobak og andre  afhængigheder

reducere stress

være den du er


Arbejdsgrundlag
De metoder jeg anvender retter sig efter den enkeltes forudsætninger og behov. Fremgangsmåden tager udgangspunkt i  ønsket om accept. større åbenhed og ærlighed. Samtalen er grundlaget i arbejdet. Opmærksomhed og forvandling af gamle, uhensigtsmæssige tanke-/reaktionsmønstre, vil danne udgangspunkt for en helende proces.

En del af mit teorigrundlag og praksis er fra eksistentialismen, gestalt- og erkendelsespsykologien samt taoismen, der bl.a. bygger på opmærksomhed, at være tilstede her-og-nu, at kunne sætte grænser, at udvikle selvtillid, kontakt med sit selvværd, for at  kunne rumme sig selv og dermed andre.

 

             Klinik:    (med  bl.a.sygesikringsaftaler)
                           Køgevej 73 3.tv

                           2630 Taastrup

            Klinik:    Psycces:
    
                          Valkendorfsgade 30 2.
                          1151 København K.

                         telefon: 36 30 36 88
                           mobil: 20 64 49 05 


Se mig og 
Psycces på film:
  modem 37 kbs
                            ISDN 80 kbs
                            optimalt fra 22- 300 kbs på wmv 

-  lykkes det ikke så prøv/lær´ noget nyt -  download roligt og gratis en medieplayer, der passer til dit udstyr:  hos Microsoft   -  Det tager dig en gang for alle -  måske ½-1 time at downloade en medieplayer.

Nogle billeder fra filmen:

   

Omkring og i  Psycces  domicil

Hannes CV